Endnote/Mendeley/Zotero

Esgin, Metin. (2019). Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası , 6 (2) , 179-187.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/51364/666009 adresinden erişildi.

Esgin, Metin. (2019). Çok Kullanılan Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programlarının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Geliştirmeler (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Yöktez’den erişilebilir.)