Portfolyo

Akademik Yayınlar

Esgin, Metin. (2019). Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası , 6 (2) , 179-187 .  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/51364/666009 adresinden erişildi.

 

Çok Kullanılan Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programlarının İncelenmesi,
Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Geliştirmeler, Yüksek Lisans Tezi
İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalında hazırlanmış olan bu tezde, Çok
kullanılan web tabanlı bibliyografik yönetim programlarının özellikleri incelenmiş, karşılaştırılmış
ve yapılabilecek geliştirmeler belirtilmiştir. Bunlar Alexa reytinglerine göre alanında
en popüler olan EndNote, Mendeley, Zotero programlarıdır. YökTez’den ulaşılabilir. 2019 yılı.

 

İstanbul Üniversitesi Küt. D. Bşk.lığı. Nadir Eserler Kütüphanesi Koleksiyon
Dijitalleştirme Projesi
Profesyonel fotoğrafçılar ve ekipmanlar ile Nadir Eserler Kütüphanesinde resimleri çekilen
nadir eser koleksiyonun açık erişim sistemi kapsamında erişime sunulabilmesi için; çekilen
fotoğrafların Adobe Photoshop ve Adobe Acrobat Reader programlarında, tiff, jpeg, ve
thumbnailjpeg, tek parça pdf kitap formatlarına dönüştürülerek işlemlerinin yapılması. 2019 yılı.

 

Hukuk Kütüphanesinin Dewey Sistemiyle Entegrasyonu Projesi
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi koleksiyonu 55 konu başlığına ayrılmış mevcut
düzenine ilave olarak, Dewey sisteminin de eklenmesiyle bir rehber
hazırlanarak projelendirilmiş, 5000 adet kitabın işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan kitaplar için bu
işlemler devam ettirilmektedir. 2017 yılı.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Merkez Kütüphaneye Bağış Sağlama Projesi
2011 yılında 10 bin kitabı olan merkez kütüphanenin ihtiyacı olan koleksiyonun bağış yoluyla temin
edilmesi için; kutup-l e-posta grubuna, üniversitelerin daire başkanlıkları ve fakülte
kütüphanelerine, ilk 500 arasına girmiş sanayi kuruluşlarına, yayınevlerine, gazetelere, tanınmış
yazarlara bağış talebi resmi yazısı gönderilmiş ve sonucunda 25 binden fazla kitap
Üniversite merkez kütüphanesine bağış olarak kazandırılmıştır.

 

Ödül
2008/2009 öğretim yılında, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’nde File Maker Pro 11 veritabanı programı üzerinde hazırlamış olduğum ‘SİNEMA FİLM
ARŞİVİ’ programı bitirme ödevi Lisans Tezi, Hazel Heughan Vakfı III.’lük Ödülünü almaya hak
kazanmıştır.
Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=0BwXdm3y97nqtcUJEcXhVbjQ4RmM