Endnote/Mendeley/Zotero

Esgin, Metin. (2019). Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası , 6 (2) , 179-187.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/51364/666009 adresinden erişildi.

Esgin, Metin. (2019). Çok Kullanılan Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programlarının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Geliştirmeler (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (Yöktez’den erişilebilir.)

 

Uzaktan Canlı Eğitim

Mendeleyİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi